Ambalaj

Ambalaj Nedir?
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta,
Plastikvb. malzeme.Ambalaj,ürünlerin, tüketiciye ( kullanıcıya ) ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanmasıvesatışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ürünlerdir.

Ambalaj : Her türlü ürünün, tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış tüm ürünler.

Ambalaj, içine konulan ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan ve taşınmasını kolaylaştıran değerli bir malzemedir.

Satış Ambalajı ( Birincil Ambalaj ):
Herhangi bir ürünü tüketiciye veya nihai kullanıcıya ulaştırmak amacıyla satış noktasında sunulan, bir satış birimi olarak tanımlanan ve ürünle birlikte satın alınan ambalaj.

Dış Ambalaj (İkincil Ambalaj):
Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden olmayan ambalaj.

Nakliye Ambalajı (Üçüncül Ambalaj) :
Satış veya dış ambalajın taşıma ve depolama işlemleri sırasında zarar görmesini önlemek; ürünün üreticiden satıcıya nakliyesi sırasında taşımayı kolaylaştırmak ve depolama işlemlerini sağlamak amacıyla kullanılan ambalaj (karayolu, demiryolu, deniz yolu ve Hava yolunda kullanılan konteynırları kapsamaz).

Günümüz koşullarında her ürün kendi kendini satabilme özellikleriyle donatılmış olmalıdır. Ürünü koruyan ve tüketiciye sunan ambalaj bu nedenle günümüzde büyük önem kazanmıştır.

Çağımızda Reklam piyasasındaki rekabet ve hareketlilikte ambalaj tasarımı, ve ambalajın önemi tartışılmaz. Grafik tasarımın en üç boyutlusu olan ambalajın çeşitli işlevleri olmasıyla da çok çeşitli tanımlarını sıralamak mümkündür.

Ambalajın fonksiyonları açısından birkaç tanımı şöyle yapılmıştır;

·Ambalaj; malların iyi şekilde muhafaza edilmeleri ve taşınabilmeleri için konuldukları kap ve zarflardır.

·Ambalajlama, bir malın son tüketiciye bozulmaksızın ve en az maliyetle ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.

·Başka bir tanıma göre ise; Ambalajlama malların korunabilmesi, tanınabilmesi, sürüklenebilmesi ve kullanımlarının kolaylaştırılabilmesi için kaplanan, eklentilerden, süsleme veya etiketlemeden yararlanılmasıdır. Ambalajın Reklam ve tanıtım işlevi açısında yapılmış birkaç tanım ise şunlardır;

·Ambalaj, bir satış yerinde reklam aracıdır. Tüketicinin ilgisini çeker ve kapsadığı mala ilişkin nesnel ve duygusal bilgilenmeyi sağlar. Tüketicinin bir malı evinde her kullanışında, onunla ilgili İmaj ve tutumları güçlendirme işlevini yerine getirir.

·Ambalaj görsel yolla yapılan bir satış görüşmesidir.

·Ambalaj içine konan ürünün anlamını taşıyan bir araçtır.

·Kısacası ambalaj "sessiz bir iletişim aracı"dır.

·Kapsamlı olarak ise Ambalajlama, malların taşınmak ve satılmak üzere hazırlanması sanatı, bilimi ve teknolojisidir.

Geniş anlamda Ambalajlama;  malların taşınması, satılması için hazırlanmasını içeren işlemler bütünüdür.